• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Romania, in consiliul de conducere al pe…

09-03-2012 Hits:9595 Stiri Administrator2

Romania, prin reprezentantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), chestorul Ioan Bala, a fost desemnata in consiliul de conducere al organizatiei internationale a administratiilor penitenciare europene, respectiv EuroPris.

Read more

Un detinut a evadat din Judecatoria Salo…

09-03-2012 Hits:9646 Stiri Administrator2

Un detinut din Penitenciarul Oradea a evadat, joi, din sediul Judecatoriei Salonta.Tanarul, in varsta de 19 ani, a reusit sa fuga in timp ce se afla la un termen de...

Read more

Un detinut a evadat din Judecatoria Salo…

09-03-2012 Hits:9286 Stiri Administrator2

Un detinut din Penitenciarul Oradea a evadat, joi, din sediul Judecatoriei Salonta.Tanarul, in varsta de 19 ani, a reusit sa fuga in timp ce se afla la un termen de...

Read more

CASPRIAC FLORIN

VICEPREȘEDINTE DEPARTAMENTUL REINTEGRARE

DRĂGĂNESCU ROBERT

DIRECTOR PROGRAME

PINTICAN IOSIF

PSIHOLOG

HOGNOGI IOANA

ASISTENT SOCIAL

 


Informare în domeniu

Informarea grupului țintă din Penitenciare cu privire la oferta Centrului  Onisim.

Informarea altor categorii de persoane (persoane aflate in situație de risc  și excluziune socială) cu privire la oferta Centrului  Onisim;

Informarea opiniei publice privind activitatea Organizației;

Metodologie: Activitatea de informare se realizează în cadrul unui program denumit generic „ O mână întinsă spre tine” în Penitenciare. După stabilirea, de comun acord cu Penitenciarele, a tematicii și orarul programului, informarea inițială cu privire la ofertele Centrului se face  prin intermediul unei foi de informare, discuții libere sau prin mijloace media (televiziune cu circuit închis).

Informarea celorlate categorii de beneficari se face prin  intermediul instituțiilor locale ,broșuri, mijloace media și pagina web.

Informarea opiniei publice se realizează prin broșuri,  apariții mass media,  pagină web, întâlniri cu sponsorii și instituțiile partenere.

 

Identificare și evaluare

Identificarea, evaluarea și luarea în evidență a ppl.

Identificarea și evaluarea altor categorii de beneficiari(persoane aflate in situație de risc  și excluziune socială) .

Analiza veridicității informațiilor primite de la beneficiari.

Metodologie: În urma informării, ppl care îşi exprimă în mod liber dorinţa de a participa la şedinţele de consiliere şi pregătire pentru ieşirea din penitenciar vor completa și semna  o cerere de luare în evidenţă.  Se vor stabili, la prima întâlnire , reguli de grup și se va  completa o fișă de evaluare inițială pentru identificarea nevoilor individuale și de grup. Verificarea veridicității informațiilor primite de la  ppl  se va face, cu acordul scris al acestora,  prin accesul la informatiile din dosar.

În urma informării, se va verifica identitatea ( acte de identitate, apelarea la instituțiile locale din raza unde își au domicililul) celorlalte persoane care care îşi exprimă în mod liber dorinţa de a beneficia de serviciile Centrului și se v-a verifica, atât cât este posibil, veridicitatea  informațiilor  primite de la ei.  

 

Consiliere socială

Întâlniri de consiliere individuală și de grup cu ppl.

Întâlniri de consiliere individuală și de grup cu persoanelor cazate în spațiile Centrului Onisim.

Program de dezvoltare a  abilităților și deprinderilor de viaţă

Sprijin și îndrumare în relația cu instituțiile pentru obținerea actelor;

Obţinerea drepturilor sociale

Metodologie:

Penitenciar-  Consilierea individuală și de grup se face în cadrul programului „ O mână întinsă spre tine” prin parcurgerea tematicii stabilite și discuții individuale. Întâlnirile de însușire  a tematicii și dicuțiile individule vor fi consemnate într-un raport intocmit de cei responsabili cu derularea programului.

Centrul Onisim- Consilierea individuală și de grup se face prin programe, întâlniri planificate periodic și la cererea beneficiarilor. Întâlnirile vor fi consemnate într-un raport intocmit de cei responsabili cu derularea programelor.

Prin programul „Dezvoltarea a abilităților și deprinderilor de viaţă” beneficiarii au posibilitatea de a învăţa sau modifica stilul de viaţă. Aceasta se va realize prin aplicarea unor  metode de autocunoaştere prin care beneficiarii vor fi capabili să-şi descopere aptitudinile latente care ar putea duce la îmbunătăţirea vieţi. Întâlnirile vor fi consemnate într-un raport intocmit de cei responsabili cu derularea programului.

Asistații care au probleme cu actele de identitate sau alte documente necesare procesului de reintegrare, vor fi îndrumați să parcurgă procedurile legale de obținere a documentelor. În ședințele de consiliere beneficiarii  sunt informaţi  şi mediaţi , de asemenea, in vederea obţinerii unor drepturi sociale , în funcție de nevoia fiecăruia (ajutor social, pensie de handicap sau de boală, ajutor de şomaj, etc.)

 

Consiliere psihologică

Optimizare persoanală şi intervenţie  psihologică

Programul Consiliere Vocaţională şi Orientare în carieră

Metodologie:

În cadrul programului „O mână întinsă spre tine” se vor face, la cererea ppl, consiliere psihologică personală.Consilierea personală, intervenția psihologică și, acolo unde este cazul, Programul Consiliere Vocaţională şi Orientare în carieră – va continua și după ce fosta ppl va fi cazată în spațiile Centrului Onisim.

În Centru, consilierea personal și intervenția psihoogică se va face și la cererea asistaților și oridecâte ori este nevoie.

Psihologul va completa, pentru fiecare beneficiar, un formular cu informații generale și o fișă psihologică.

Cazare pe perioadă determinată.

Metodologie:

Atât fostele ppl cât și celelate persoane pantru care s-a decis cazarea în spațiile Centrului vor semna un contract de acordare de servicii sociale (standard) și o fișă de inventar, în care se vor inventaria atât obiectele sale personale, cât și bunurile încredințate de către Centru.

 

Cazare pe perioadă determinată

Metodologie:

    Atât fostele ppl cât și celelate persoane pentru care s-a decis cazarea în spațiile Centrului vor semna un contract de acordare de servicii sociale (standard) și o fișă de inventar, în care se vor inventaria atât obiectele sale personale, cât și bunurile încredințate de către Centru.

    Pentru fiecare beneficar care este cazat în centru este întocmit un dosar care cuprinde cerere de luare în evidenţă,  evaluare iniţială, contract de acordare de servicii sociale, fişă lunară de observaţie, fişă personalizată, plan individualizat, chestionar de evaluare, raport întrevedere, anchetă socială(unde este cazul),  

    Consilierea este cea mai importantă metodă de intervenţie pe care asistentul social şi psihologul o utilizează în procesul de reintegrare a beneficiarului. Scopul asistentului social şi a psihologului este de a ajuta beneficiarul să devină independent, iar metoda principală prin care se atinge acest scop este consilierea. Prin consiliere specialistul are posibilitatea să exploreze, să descopere şi să clarifice care sunt resursele beneficiarului şi împreună cu acesta să stabilească care sunt soluţiile pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă.

    Consilierea are la bază relaţia directă cu beneficiarul şi constă în parcurgerea

împreună, asistent social, psiholog - beneficiar,  a următoarelor etape :

- evaluarea iniţială a beneficiarilor şi identificarea nevoilor sociale individuale de către asistentul social;

- semnarea Contractului de furnizare de servicii sociale: are rolul de a determina responsabilizarea  beneficirului şi implicarea acestuia în intervenţie ca parte activă;

- elaborarea, cu acordul beneficiarilor, a planului de intervenţie care să detalieze, în succesiunea lor, “paşii” de urmat în rezolvarea situaţiei de criză (rezolvarea problemelor cu actele - îndrumare către insituţiile responsabile, căutarea unui loc de muncă adecvat pregătirii profesionale a fiecărui beneficiar, refacerea legăturii cu familia, integrarea  în unele colectivtăţi etc.);

- implementarea planului de intervenţie şi revizuirea periodică a acestuia;

- Raport de întrevedere: este un instrument de evaluare, prin care se consemnează orice informaţie relevantă pentru rezolvarea cazului, cum ar fi atitudini, comportamente, reacţii, relaţii interpersonale, limbajul non-verbal, etc.

- Voluntarii participă la activităţile de consiliere socială şi moral religioasă, atât în Penitenciare cât şi în Centru, prestează unele servicii adiacente, ajută  la colectarea de fonduri, etc.