CENTRUL CREȘTIN DE REINTEGRARE SOCIALĂ „ONISIM” este o organizație cu caracter social și creștin, neguvernamental, democtratic, nonprofit și apolitic.

 Constituirea fundației a avut loc pe data de 16 mai 2002, dobândind personalitate juridical prin Hotărârea Judecătorească nr. 2843 din 24 mai 2002 și fiind înregistrată în Registru Asociațiiilor și Fundațiilor cu nr. 4/2002.

 În cadrul  fundației funcționează servicii sociale și programe sociale cu finanțare internă și externă. 

 Viziunea Centrului Creștin de Reintegrare Socială „Onisim” țintește o societate în care nimeni să nu se simtă singur și părăsit, în care dragostea lui Dumnezeu și a semenilor sunt percepute și împărtășite ca  normalitate.

 Valorile Centrului Creștin de Reintegrare Socială „Onisim”:

 • Credința
 • Dragostea
 • Onestitatea
 • Solidaritatea
 • Toleranța
 • Implicarea
 • Valorizarea
 • Responsabilitatea
 • Profesionalismul

Misiunea Centrului Creștin de Reintegrare Socială „Onisim” este oferirea de servicii sociale

persoanelor private de libertate și persoanelor care au suferit o pedeapsă privativă de libertate, precum și familiilor acestora. Oferirea serviciilor se poate extinde și la celelalte persoane, familii, grupuri și comunități aflate în situații de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune socială.

Scopul Centrului Creștin de Reintegrare Socială „Onisim” este sprijinirea persoanelor aflate în dificultate și respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în special al cateooriilor defavoriate.

Obiective: Centrului Creștin de Reintegrare Socială „Onisim” își desfășoară activitatea în domeniile social, educational și al dezvoltării comunitare.

                Pentru realizarea scopului său, Centrului Creștin de Reintegrare Socială „Onisim” își propune:

 1. Furnizarea de programe și servicii sociale primare și specializate, precum și servicii de reintegrare socială conform prevederilor legale în vigoare.
 2. Dezvoltarea economiei sociale prin înființarea de Structuri Economice Sociale ( S.E.S.-uri).
 3. Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale admnistraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu.
 4. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde,dezbateri, etc; editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audiovideo,materiale în format electronic; desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme sociale.
 5. Participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel naţional, judeţean şi local.
 6. Efectuarea de studii şi cercetãri sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale.

Grupuri ţintă:

 • persoane lipsite de condiţii minime de trai (adăpost, hrană, igienă, asistenţă medicală, afecţiune familială);
 • comunităţi rome cu risc social;
 • persoane abandonate sau cu risc de abandon (şcolar, familial, social);
 • persoane rezidente în instituţii de detenţie;
 • persoane afectate de droguri, prostituţie, alcool, vagabondaj;

familii nevoiaşe cu mulţi copii şi/sau monoparentale;

Istoric Onisim

2002

Constructia cladirii Onisim

In anul 2002 am inceput constructia cladirii Onisim.
2004

Finalizarea cladirii

A fost finalizata cladirea in rosu si acoperita.
2004-2005

Efectuarea finisajelor

S-a tencuit cladirea in interior si exteriori s-au executat instalatiile de apa, gaz, incalzire, canalizare si current. S-au facut finisajele interioare si montarea geamurilor.
2006-2007

Deschiderea oficiala a cladirii

Deschiderea oficiala a cladirii si efectuarea finisajelor exterioare.
2015

Modernizare si extindere cladire existenta

Modernizare si extindere cladire existenta in regim de inaltime P+1E+M autorizata cu AC nr. 545/12693 din 08.07.2003 si realizare constructie in regim de inaltime parter cu destinatia de atelier cursuri de calificare profesionala si realizare imprejmuire teren.