Serviciile oferite de Centrul rezidential sunt:

Cazare temporară

Consiliere moral religiosasă

Consiliere socio psihologica

Mediere pe piata muncii